Dodał: Anna Data: 02/09/2020 - 08:40:02
Rodzice

  11 września (piątek) o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców :)

  Dodał: Anna Data: 01/06/2020 - 10:02:22
  Rodzice

   12 czerwca (piątek) placówka będzie nieczynna - odbiór dnia za 15 sierpnia.

   Dodał: Anna Data: 07/05/2020 - 08:47:43
   Rodzice

    Szanowni Państwo.

       W związku z uruchomieniem żłobka od dnia 11 maja pragniemy poinformować, że jesteśmy w pełni przygotowani do otwarcia. Zgodnie z rozporządzeniem GIS wprowadzamy zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego zarówno pracowników jak i Państwa dzieci. Dlatego prosimy, aby dzieci nie przynosiły do żłobka żadnych zabawek, przekąsek i niepotrzebnych przedmiotów. Dzieci przyprowadzają Państwo do żłobka do drzwi placówki, skąd je odbieramy i rozbieramy w szatni. Muszą mieć Państwo założone jednorazowe rękawiczki i maseczki. Ponadto podwieczorek dla dzieci będzie przywożony tak jak reszta posiłków przez catering.

    Dodał: Anna Data: 07/05/2020 - 08:34:18
    Rodzice

     Drodzy Rodzice,

     Przesyłamy informację na temat procedur, które będą obowiązywały w Przedszkolu i Żłobku od dnia 11 maja 2020r do momentu odwołania. Bardzo proszę o zapoznanie się z instrukcją.

      

     Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Świat oraz żłobka- w Bielawkach  od dnia 11.05.2020r.

      

      

     1.Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom i kadrze sprawującej opiekę są dla Nas kluczową kwestią i priorytetem.

     2.Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola i żłobka mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zdania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

     3.Każda z grup przedszkolnych będzie przebywała w wyznaczonych i stałych salach. Maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi 12.

     4.Obowiązuje kategoryczny zakaz wejścia rodziców na tern całej placówki . W przypadku odbioru dzieci z placu zabaw, wychowawca przekazuje rodzicowi dziecko przy furtce.

     5. W szatni w półkach mogą się znajdować tylko niezbędne rzeczy na zmianę  dla dziecka .

     6. Dziecko nie może być  przyprowadzane codziennie w tym samym ubraniu

     7. Przy wejściu do przedszkola i żłobka , pracownik  mierzy temperaturę dziecku ( termometr bezdotykowy ). W przypadku podwyższonej temperatury powyżej (37st.C) dziecko nie zostanie przyjęte do placówki. Drugi pomiar odbywa się w ciągu dnia.

     8. Rodzic z infekcją( gorączka , katar, kaszel ) nie może przyprowadzać  dziecka do przedszkola lub żłobka .

     9. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, rodzic jest zobowiązany do zmierzenia temperatury dziecka w domu.

     10. Wychowawca może zadzwonić do rodzica, jeżeli jego zdaniem stan dziecka jest nieodpowiedni do przebywania dziecka w placówce.

     11.Dzieci przyprowadzane są przez rodziców do  drzwi wejściowych przedszkola lub  żłobka: rozbierane i odprowadzane do grup przez opiekuna.

     12. Z sal zostały usunięte pluszowe zabawki – przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.

     13. Na terenie przedszkola znajduje się pomieszczenie potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

     14.Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

     15.Placówka wyposażona została w podstawowe środki higieny, w tym płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki.

     16. Na tablicy ogłoszeń umieszczone są numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

     17.Przy wejściu do placówki umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk – wszyscy dorośli zobowiązani są do korzystania z niego.

     18.W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

     19.Dzieci, pod nadzorem wychowawców, mogą korzystać z placu zabaw na terenie placówki – sprzęt będzie codziennie dezynfekowany po każdorazowym pobycie grup na placu zabaw.

     20.Dla dzieci nie organizuje się wyjść poza teren placówki.

     21.Sala, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona i dla dzieci wychowawca poprowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

     22.Dzieci bardzo często i regularnie myją ręce z zachowaniem zasad ich prawidłowego mycia po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.        

     23.Rezygnujemy z mycia zębów przez dzieci w przedszkolu i żłobku.

     24.Zachowane zostały zasady bezpiecznego spożywania posiłków.

     25.Dostawca cateringu przywozi posiłki w jednorazowych pojemnikach i dzieci spożywają pokarm jednorazowymi sztućcami.

     26.Rodzice przyprowadzają do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

     27.Rodzic nie przyprowadza dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

     28.Przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny, aby unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem i aby nie podawało ręki na powitanie.

     29.Dziecko nie zabiera z domu do przedszkola lub  żłobka  niepotrzebnych przedmiotów,  zabawek oraz artykułów spożywczych.

     30.Podczas kichania czy kasłania odpowiednio zasłaniamy twarz , dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

      

      

     Życzymy dużo zdrowia !

      

     W/w procedury bezpieczeństwa zostały opracowane z uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

      

     Dokumenty - rekrutacji

        

     Galeria

     Polecamy